Svenska OCD-förbundet

Ungefär två procent av alla svenskar drabbas någon gång av OCD, eller tvångssyndrom som det också kallas. De allra flesta av oss känner någon som har OCD. Ändå kan det fortfarande upplevas tabubelagt och skamfyllt. Vår kund Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Och vi hjälper så gärna till. Till exempel med grafisk form av studiematerial, webb, informationsblad och annonser.