Personalstyrkan

Företag och organisationer som lyckas förena en angelägen verksamhet med ekonomisk hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Som Personalstyrkan till exempel. Personalstyrkans affärsidé är att anställa ungdomar och hyra ut dem till andra företag. Ungdomar som har svårt att få sitt första jobb och därför riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Dem vågar Personalstyrkan anställa. Vi säger heja heja och hjälper till med grafisk form, webb, nyhetsbrev, säljmaterial och en massa annat.